O NAS

UPSIDE PROPERTY jest inwestorem oraz profesjonalnym zarządzającym inwestycjami w nieruchomości komercyjne, świadczącym pełen zakres DEVELOPMENT & ASSET MANAGEMENT, skoncentrowanym na podniesieniu wartości nieruchomości i jej pozycji na rynku.

Firma została założona przez inwestora i zarządzającego działającego na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce od 1998 roku, Karola Kalickiego. Aktywnie działając na rynku od ponad 20 lat, Upside Property dysponuje jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce zespołów w zakresie zarządzania, najmu oraz developmentu nieruchomości komercyjnych. Upside Property zarządza z sukcesem portfelem nieruchomości własnych, a dzięki wieloletnim relacjom partnerskim, także inwestycjami z udziałem inwestorów zewnętrznych na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

UPSIDE MODUS OPERANDI

Zadaniem Upside Property jest zapewnienie rentowności inwestycji w nieruchomość oraz wzrost jej wartości w czasie.
Grupa Upside Property to zespół ludzi gotowych do włączenia się w projekt na dowolnym etapie inwestycyjnym,
zorientowanych na wzrost jego wartości, czyli UPSIDE.

USŁUGI

Świadczone przez Upside Property usługi Asset Management to wszechstronne zarządzanie aktywami zorientowane na wzrost wartości oraz zwrot inwestora.

Zakres działalności Upside obejmuje pełne spektrum inwestowania w nieruchomości komercyjne:

INVESTMENT FUNDS’ PORTFOLIO MANAGER

(Decyzja Nr. DFI/II/4034/31/20/17/U/DH wydana przez KNF)

DEVELOPMENT MANAGER INC. THE PROPERTY RECOMMENDATION

wykres

UPSIDE W LICZBACH

Świadczone przez Upside Property usługi Asset Management to wszechstronne zarządzanie aktywami zorientowane na wzrost wartości oraz zwrot inwestora.

Licencjonowany manager w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych wydany przez KNF, decyzja nr DFI/II/4034/31/20/17/U/DH z dnia 18.09.2017

PONAD

20

LAT DOŚWIADCZENIA

_

150000

GLA

PONAD

1000

UMÓW NAJMU

PONAD

300

WARTOŚĆ PORTFOLIO

Karol Kalicki

Prezes Zarządu, Założyciel

Inwestor i zarządzający z dużym doświadczeniem w działalności na rynku nieruchomości, aktywnie działający na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce od 1998 roku. Założyciel i Prezes Zarządu spółki Upside Property inwestującej i profesjonalnie zarządzającej projektami komercyjnymi, świadczącej pełen zakres ASSET MANAGEMENT, skoncentrowanej na podniesieniu wartości nieruchomości i jej pozycji na rynku.
Swoje doświadczenie Karol Kalicki zdobył m.in. dzięki wieloletniej współpracy z amerykańską grupą inwestycyjną Polimeni, inwestorem na rynku nieruchomości komercyjnych w USA i Polsce. Odpowiedzialny był za działania inwestycyjne i operacyjne spółek Grupy Polimeni na terenie Polski, w tym planowanie strategii i zarządzanie portfelem inwestycyjnym nieruchomości komercyjnych Grupy Polimeni w Polsce. W ciągu 20 lat współpracy w portfelu inwestycyjnym amerykańskiego inwestora dzięki działaniom Karola Kalickiego znalazły się projekty o łącznej wartości ok. 300 mln euro.
Jako uznanie profesjonalizmu działalności, Upside Property otrzymało jedną z pierwszych w Polsce decyzję KNF pozwalającą na zarządzanie funduszami nieruchomościowymi.